องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2551 [ 5 ต.ค. 2563 ]34
42 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่ทางหรือสาธารณะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 [ 5 ต.ค. 2563 ]33
43 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องตลาด พ.ศ.2555 [ 5 ต.ค. 2563 ]36
44 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]88
45 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]71
46 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามพรบ.ฯ [ 1 ก.ย. 2563 ]68
47 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]72
48 ท่องเที่ยววิถีชุมชน [ 19 ส.ค. 2563 ]71
49 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา/สนามกีฬา อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา [ 19 ส.ค. 2563 ]68
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ [ 11 ส.ค. 2563 ]71
51 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) [ 15 มิ.ย. 2563 ]73
52 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]77
53 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]64
54 ข่าวประชาสัมพันธ์ LINE@ITAS [ 23 พ.ค. 2562 ]68
55 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน [ 30 พ.ย. 542 ]65
 
|1|2หน้า 3