องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ