องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ครั้งแรก ...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 19]
 
  ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเลือกตั้...[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภ...[วันที่ 2021-10-30][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2021-10-30][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายองค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2021-10-30][ผู้อ่าน 21]
 
  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 อบต.หนองตาดใหญ่ได้เริ่ม Kic...[วันที่ 2021-06-07][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ...[วันที่ 2020-09-15][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการประชุมคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตาดใหญ่ [วันที่ 2020-09-02][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับเด็กแ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 16]
 
  สนับสนุนเด็กและเยาวชน ต.หนองตาดใหญ่[วันที่ 2019-12-27][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [วันที่ 2019-12-25][ผู้อ่าน 14]
 

หน้า 1|2