องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน [ 19 พ.ย. 2564 ]21
2 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2564 ]26
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]24
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]28
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]25
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ [ 1 ต.ค. 2564 ]19
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]17
8 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ย. 2564 ]17
9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) [ 21 ส.ค. 2564 ]20
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]17
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]17
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]17
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]16
14 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]18
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันทำบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]17
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแมว พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]18
17 ภาษีป้ายอัตราใหม่ [ 25 ธ.ค. 2563 ]20
18 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]20
19 ป้ายประชาสัมพันธ [ 30 ต.ค. 2563 ]21
20 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]19
 
หน้า 1|2