องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์ออกให้บริการชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 มิ.ย. 2567 ]5
2 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
3 ประกาศว่าด้วยการดำเนินการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]4
4 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก/2567 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ [ 12 มิ.ย. 2567 ]6
5 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ [ 12 มิ.ย. 2567 ]2
6 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี 2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]8
7 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]15
8 ประกาศให้ผู้ประกอบการหรือนายหน้ารถเกี่ยวข้าว รถนวดข้าว ในเขตอบต.หนองตาดใหญ่ ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]39
9 ขออนุมัติออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]17
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]23
11 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าว) ประจำปีงบประมาณ2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]17
12 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ พ.ศ. 2566(มาตรา 10) [ 5 ต.ค. 2566 ]29
13 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]14
14 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]46
15 รายงานผลการดำเนินโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]5
16 นายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมย์ ไม่รับของกำนัล No Gift Policy [ 21 เม.ย. 2566 ]76
17 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]37
18 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุรทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ 2566-2569 [ 19 ม.ค. 2566 ]55
19 ประกาศการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]64
20 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]69
 
หน้า 1|2|3|4|5