องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]101
22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ [ 1 ต.ค. 2564 ]92
23 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]105
24 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ย. 2564 ]98
25 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) [ 21 ส.ค. 2564 ]98
26 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]99
27 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]96
28 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]96
29 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]90
30 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]95
31 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันทำบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]94
32 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแมว พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]96
33 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]32
34 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]32
35 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีป้าย 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]33
36 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]32
37 ภาษีป้ายอัตราใหม่ [ 25 ธ.ค. 2563 ]99
38 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]97
39 ป้ายประชาสัมพันธ [ 30 ต.ค. 2563 ]88
40 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 [ 5 ต.ค. 2563 ]33
 
|1หน้า 2|3