องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
 


ผลการดำเนินโครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)


งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

จำนวนต้นสมุนไพรที่ปลูก คือ ข่า 5 ต้น มันสาคู 5 ต้น รางจืด 6 ต้น ขมิ้น 5 ต้น ว่านหางจระเข้ 10 ต้น ขี้เหล็ก 5 ต้น ตะไคร้ 3 ต้น ฟ้าทะลายโจร 20 ต้น

ดูแลรักษาโดยการกำจัดวัชพืชและตกแต่งต้นสมุนไพรให้สวยงาม พรวนดินรดน้ำ บำรุงรักษา และติดป้ายชื่อสมุนไพร/การนำไปใช้ประโยชน์

2024-06-26
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-05-28
2024-03-13
2024-03-11
2024-02-12
2023-12-08