องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

  


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
 เลขที่ 84 หมู่ 1 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  30430

เวลาทำการ 08.30-16.30น.
เบอร์โทรติดต่อ

098-7910864 ปลัด อบต.
085-1647942 ผอ.กองคลัง
063-6956915 ผอ.กองสวัสดิการสังคม
088-4652323 ผอ.กองการศึกษาฯ
091-5055599 ธุรการ

E-mail: saraban@nongtadyai.go.th

   www : nongtadyai.go.th