องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ทั้ง 3 แห่ง


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ นำโดย นายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ทั้ง 3 แห่ง โดยมีสามาชิก อบต.หนองตาดใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

2024-06-26
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-05-28
2024-03-13
2024-03-11
2024-02-12
2023-12-08