องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


โครงการประชุมคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตาดใหญ่


เพื่อส่งเสริให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตาดใหญ่ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำความเห็นชอบในการพิจารณาแผน ตลอดจนส่งเสริมเด็กและเยาวชนพูดคุยหารือถึงปัญหาหรือข้อต้องการต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2021-11-17
2021-10-30
2021-10-30
2021-09-24
2021-06-07