องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
 


BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ประจำปี พ.ศ.2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ นำโดยนายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ และข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ฺBREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ประจำปี พ.ศ.2567

2024-06-26
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-05-28
2024-03-13
2024-03-11
2024-02-12
2023-12-08