องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์


เพื่อป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ในเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองตาดใหญ่ ตลอดจนสร้างความรู้อย่างถูกต้อง ความรู้ตวามเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะในการป้องกันตนเอง
2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2021-11-17
2021-10-30
2021-10-30
2021-09-24
2021-06-07