องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ นำโดย นายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมแสดงเจตจำนงค์ ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift policy

2023-09-06
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-07
2023-04-26
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-03-24
2023-03-08