องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ (ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ)


อบต.หนองตาดใหญ่ นำโดย นายกธีรพงษ์ แสนศรี  คณะผู้บริหาร กำนัน ผูใหญ่บ้าน อสม ประชาชนทุกภาคส่วน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณที่มหรสพ หมู่ 5 ตำบลหนองตาดใหญ่

2023-09-06
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-07
2023-04-26
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-03-24
2023-03-08